Gesprek bij leven

Soms komt een overlijden onverwacht, soms weten we al dat het einde nabij is. Het is in onze cultuur nog niet zo gewoon om over de dood te praten, maar steeds vaker merk ik dat mensen bij leven al over hun naderende afscheid willen praten. Terug kijken op het geleefde leven, dankbaarheid uitspreken voor al het mooie of vergeving vragen voor dat wat niet goed gelukt is. Dit uit te spreken kan ruimte geven, ruimte om het leven los te laten, maar ook ruimte voor hen die achterblijven.  Met uw woorden schrijf ik uw levensverhaal. Dit kan later dienen als basis voor een toespraak, u kunt het achterlaten voor uw nabestaanden of u bewaart het voor u zelf. Zoals u wilt.

Ook kunnen we dan spreken over de invulling van andere zaken zoals muziek of rituelen. We kunnen al uw wensen voor het naderende afscheid vast leggen.

Als de tijd daar is, dat het levensverhaal wordt uitgesproken tijdens een afscheidsdienst, kan het nog worden aangevuld met laatste informatie en wordt er een definitieve versie van gemaakt. Dan zal ik tevens een programma samenstellen van de afscheidsdienst.

Dag lieve Ellen,

Wat zagen we er tegen op, een levensverhaal laten maken, wat betekend dat je aan de dood denkt. Voor allen een overkomelijk iets en wat we uit ervaring weten zomaar kan gebeuren. Toch schuif je het liever zo ver mogelijk voor je uit en wil je er eigenlijk niet aan denken. Maar we hebben je gebeld en afgesproken. Zenuwachtig zaten we die eerste morgen op je te wachten……….. Wachten op wat zou komen maar direct na de ontmoeting was het ijs gebroken. We voelden gelijk dat het goed was! Het was heel fijn met je te praten en wat we verwachten van akelig gevoel omdat het toch afgestemd was op ons levenseinde hadden we helemaal niet. Het voelde zelfs heel fijn om al onze herinneringen op te halen en met je te delen. De warme hartelijkheid waar mee je ons benaderde gaf ons een liefdevol gevoel. We konden dan ook zonder drempel ons leven aan jou en je blocnote toe vertrouwen. En wat heb je het super gedaan!!! Je geduld, je toewijding, je begrip en het voelbare lieve dat je uitstraalde…….LIEVE ELLEN DANK JE WEL!!!

Een warme groet van R. en H.