Gesprek bij leven

Soms komt een overlijden onverwacht, soms weten we al dat het einde nabij is. Het is in onze cultuur nog niet zo gewoon om over de dood te praten, maar steeds vaker merk ik dat mensen bij leven al over hun naderende afscheid willen praten. Terug kijken op het geleefde leven, dankbaarheid uitspreken voor al het mooie of vergeving vragen voor hetgeen niet goed gelukt is. Dit uit te spreken kan ruimte geven, ruimte om het leven los te laten maar ook ruimte voor hen die achterblijven.  Met uw woorden schrijf ik uw levensverhaal. Dit kan later dienen als basis voor een toespraak, u kunt het achterlaten voor uw nabestaanden of u bewaart het voor u zelf. Zoals u wilt.

Ook kunnen we dan spreken over de invulling van andere zaken zoals muziek of rituelen. We kunnen al uw wensen voor het naderende afscheid vast leggen.

Als de tijd daar is, dat het levensverhaal wordt uitgesproken tijdens een afscheidsdienst, kan het nog worden aangevuld met laatste informatie en wordt er een definitieve versie van gemaakt. Dan zal ik tevens een programma samenstellen van de afscheidsdienst.